O Bibliotece
Struktura organizacyjnaStruktura organizacyjna
Dane teleadresoweDane teleadresowe
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
HistoriaHistoria
Biblioteki wydziałoweBiblioteki wydziałowe
RegulaminRegulamin
Zobacz: GaleriaGaleria
Wirtualny spacer   Wirtualny spacer    FilmFilm
Informacje praktyczne
Zgłaszanie publikacjiZgłaszanie publikacji
Zapisy do BibliotekiZapisy do Biblioteki
Udostępnianie zbiorówUdostępnianie zbiorów
Wypożyczenia międzybiblioteczneWypożyczenia międzybiblioteczne
Szkolenia (dydaktyka)Szkolenia (dydaktyka)
Dokumenty i formularzeDokumenty i formularze
CennikCennik
Opłaty dodatkoweOpłaty dodatkowe
Zasoby
Wolny dostępWolny dostęp
KatalogiKatalogi
Zgłoś propozycję zakupuZgłoś propozycję zakupu
Oferta dubletówOferta dubletów
Zasoby Cyfrowe SGGW
O Oddziale Zasobów CyfrowychO Oddziale Zasobów Cyfrowych
Baza przepisów i zarządzeń SGGWBaza przepisów i zarządzeń SGGW
Książki elektroniczneKsiążki elektroniczne
Czasopisma elektroniczneCzasopisma elektroniczne
Prace doktorskiePrace doktorskie
E-źródła
Bazy danych ogólnodostępneBazy danych ogólnodostępne
Bazy danych dostępne po zalogowaniuBazy danych dostępne po zalogowaniu
E-czasopismaE-czasopisma
E-książkiE-książki
Dostęp z zewnątrzDostęp z zewnątrz
Muzeum SGGW
O MuzeumO Muzeum
Dane teleadresoweDane teleadresowe
Godziny otwarciaGodziny otwarcia
GaleriaGaleria

Informacje ogólne

Biblioteka SGGW powstała w 1911 r. Początkowo przechowywała zbiory w kilku miejscach i dopiero przeprowadzka do siedziby przy ul. Rakowieckiej, która nastąpiła w 1933 r., umożliwiła podjęcie prac nad ich planowym scalaniem i rozbudową oraz kompletowaniem wykwalifikowanego personelu; w sierpniu 1939 r. w zbiorach zarejestrowano ok. 42 tys. jednostek.

Z wydarzeń wojennych, mimo uszczuplenia kolekcji na skutek rabunków organizowanych przez okupacyjne władze niemieckie, wyszła w stanie, który umożliwił jej podjęcie pracy w momencie wznowienia działalności przez uczelnię.

Jednakże w wyniku rozbudowy zbiorów i pogarszających się warunków lokalowych nie mogła już prawidłowo spełniać swoich zadań, tak więc w 1996 r. władze rektorskie podjęły decyzję o budowie nowego lokum. Inwestycję tę, podzieloną na trzy etapy, zakończyła 7 lipca 2007 r. uroczystość otwarcia książnicy, której na mocy uchwały Senatu uczelni nadano imię Władysława Grabskiego.

Nowa siedziba stworzyła warunki dla prawidłowego funkcjonowania sieci biblioteczno – informacyjnej SGGW, którą tworzą Biblioteka Główna wraz z bibliotekami wydziałowymi, gdzie gromadzone są zbiory z zakresu dziedzin i specjalności reprezentowanych w uczelni.

Do dyspozycji czytelników pozostaje ok. 550 tys. vol. książek, czasopism i zbiorów specjalnych zapisanych w formie papierowej oraz ok. 300 tys. jednostek zapisanych w postaci elektronicznej, przeszukiwalnych za pomocą rozbudowanych narzędzi informacyjnych; tym samym czytelnicy mają zapewniony bieżący dostęp do światowego dorobku naukowego.

Ze wszystkich rodzajów zbiorów można korzystać w sześciu czytelniach, gdzie zainstalowany jest bezprzewodowy Internet, a z materiałów do tego przeznaczonych, w dwóch wypożyczalniach.

Katalog biblioteki jest w pełni zautomatyzowany i zapewnia wieloaspektową informację o jej zasobach.

Biblioteka Główna uczestniczy w procesach komunikacji naukowej poprzez udział w dokumentowaniu dorobku naukowego uczelni oraz organizowanie dostępu do baz danych: pełnotekstowych, abstraktowych, faktograficznych i bibliograficznych, z których można korzystać na miejscu, a po zalogowaniu, również z komputerów osobistych i domowych.

Prowadzi także działalność dydaktyczną w zakresie propedeutyki nauki o bibliotece i informacji naukowej, skierowaną do studentów i pracowników uczelni.

Istotnym uzupełnieniem aktywności biblioteki jest jej udział w procesach komunikacji społecznej, za pomocą tak użytecznego komunikatora jak facebook oraz zaangażowania w program bookcrossingu.

Pełne informacje o działalności sieci biblioteczno – informacyjnej SGGW i Biblioteki Głównej są dostępne na jej stronie internetowej.

Jakość zgromadzonej kolekcji, a także zakres i poziom realizowanych zadań stawiają książnicę uczelni w rzędzie najlepszych bibliotek naukowych, jakie działają w uniwersytetach przyrodniczych.

  

OPIEKUNOWIE NAUKOWI i DYREKTORZY BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ SGGW

  

Prof. TADEUSZ WOJNO 1919 – 1924.

 Prof. ZDZISŁAW LUDKIEWICZ 1924 – 1939.

 Prof. WACŁAW DĄBROWSKI 1939 – 1945.

 Prof. ANTONI ŻABKO - POTOPOWICZ  1945 – 1949, 1958 – 1966.

 Mgr Ksawery Świerkowski 1951 – 1957.

 Prof. TADEUSZ MARSZAŁEK 1966 – 1977.

 Dr MARIAN TEMPCZYK 1977 – 1982.

 Mgr JERZY LEWANDOWSKI 1982 – 2012.